Radegast

SFK Radegast je otevřený spolek fanoušků sci-fi (což obnáší také fantasy, horor, mytologii, záhady a tajemno a další příbuzné žánry). Klub má necelou stovku členů z celého Československa, sídelním městem klubu je Kopřivnice (a 2x do roka Chotěboř). Více než polovina našich členů se aktivně podílí na fandomovém dění – přednáškami na conech, hodnocení literárních soutěží v čele s CKČ a v poslední době také přímo pořádáním conů (Koprcon, Cravatacon) nebo samostatných linií na větších conech (Jatkon, Historycon nebo doupě.cz na FF).

SFK Radegast je členem Československého SF fandomu od roku 1997.

Historie

Sci-fi klub Radegast byl založen v červenci 1997, tesně před Parconem’97. Klub založil Randalf spolu s několika příznivci sci-fi. Jedním z našich prvních cílů bylo uspořádání Parconu v roce 1998, ve spolupráci s SFK Salamandr Pardubice, který na Parcon’98 původně kandidoval. Vše dopadlo jinak a Parconu’98 se zhostil na výtečnou SFK Avalon z Chotěboře. Takže Parcon proběhl v Kopřivnici roku 1999, tedy poslední Parcon verze 19XX. Mimo to jsme v dubnu 1999 pořádali jarní poradu sci-fi klubů, kontrolní to den Fandomu ve vztahu k Parconu.

Na podzimní poradě Fandomu v roce 97 je oznámeno jeho založení a na jarní poradě ’98 je již klub zastoupen v počtu pěti fanů (tzv. zdravé jádro). Od ledna 1998 se začíná rozvíjet oficiální klubová činnost, včetně vlastního fanzinu, přibíráme nové členy. První schůzka zájemců o sci-fi v Kopřivnici se konala 26. února 1998 v místním kině. Na pořadu byl příhodně Kontakt. Týden na to jsme získali možnost pořádat chůzky v místním DDM (což je pro neznalé Dům dětí a mládeže). Od května 1998 pořádáme schůzky pro starší a pokročilé. V roce 1998 vyšlo devět čísel fanzinu Radegast a v listopadu jsme uspořádáli Bílcon a autogramiádu současných hvězd naší a polské sci-fi (Mosteský, Vrbenská, Sapkowski, Lech). Rok 1999 byl pro SFK Radegast velkou zkouškou ve formě pořádání Parconu a jarní porady.

Porada dopadla dobře, Parcon se líbil. Jenže jak už to bývá, ne vše se vydařilo. Jak správně tušíte, byly v tom peníze (co jiného v tomto divném světě). Problém se sponzorem znamena vstup do akce se ztrátou, kterou se nám podařilo nenavýšit. Konečným finančním vyrovnáním s Fandomem bylo zajištění části materiálů pro Parcon 2001.

V 2002 jsme připravili SMS tedy Setkání moravskoslezské. Cosi na způsob conu s literární soutěží. Soutěž se ujala a dnes se výsledky vyhlašují na Koprconu, novém a nezávislém conu zaměřením primárně na fanoušky StarWars a StarGate společně s dalšími žánry. Ale to je již žhavá současnost.

Kterak klub ke jménu přišel?

Bylo to v temném nedávnověku. Psal se tak rok 1987. Seděli jsme s partou kamarádů pod Radegastem (socha místního boha na hřebenu Radhoš’tě), popíjeli Radegast (nejlepší přítel člověka a pozdější reprezentant v Naganu…) a poslouchali Radegast (tou dobou aktuální album skupiny Citron). A v čísi hlavě se zrodil nápad na sestavení spolku s názvem Radegast. Jenže ta doba…

Pak se dluho nic nedělo. Až přišel rok 1995 a SFK Salamandr Pardubice, jehož jsem byl členem, se vrátil k tatíčkovi Fandomovi. V Pardubicích bylo dobře, ale musel jsem je (ukončení studií) po dvou letech opustit. Psal se červenec 1997 a já se vrátil „na rodnou hroudu“ – jenže zde nebyl žádný SF klub. Nebyl, ale již je, neboť jsem ho založil.

A název? Návrhů bylo několik, ale pak jsem si vzpomněl deset let starou historku. Výborně se to hodilo. Takže zde nás máte – SFK Radegast Kopřivnice. Dnes (tj. rok 2000) máme asi patnáct členů, vyrážíme na cony a porady a vydáváme fanzin, jehož elektronickou podobu můžete rovněž nalézti na stránkách našich…

Současnost

V roce 2012 slavíme patnáct let od založení. Klub se za tu dobu otevřel a nyní působíme od Šumavy k Tatrám a máme více něž  80 členů, z toho je více než polovina aktivních na conech a dalších SF akcích.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.