Fandom

Sci-fi, Fandom a vůbec…

Než se vrhnete do scifistického dění v našich zemích, měli by jste asi vědět co se skrývá pod tím či oním pojmem nebo označením. Proto zde máme malý slovníček pojmů.

 • Sci-fi : souhrné označení všeho, co souvisí s naším koníčkem…
 • SF, F, H : Označení pro (nejen) tvorbu z oblasti science-fiction (SF), fantasy (F) a hororu (H)
 • SFK : Sci-fi klub, sdružení či spolek lidí s tímto společným zájmem (včetně záhad, her…)
 • Fandom : Oficiální organizace zastřešující sci-fi kluby a jejich činnost v dané zemi
 • ČS Fandom : Československý fandom, jedna z posledních „federálních“ organizací.
 • Con : Setkání fanoušků a příznivců sci-fi a příbuzných oborů (UFO, záhady, hry)
 • Parcon : Hlavní con roku, od roku 1987 putovní – přiděluje se na poradě SF klubů
 • Porada : Porada SF klubů, koná se dvakrát ročně, zástupci klubů rozhodují o dalších akcích
 • MLOK : Cena udělována ČS fandomem jednou ročně, o nominaci rozhoduje porada.
 • Fanzin : Klubový časopis, vydáván v malém nákladu, původně cosi jako samizdat.
 • E-zin :Fanzin zveřejněný na WWW, ve stejné či jiné podobě, často i samostatný fanzin.
 • Interkom (IK) : Informační servis ČS fandomu, fanzin s informecemi a články z fandomu.
 • Fan, faní : Označení pro fanouška, fanynku sci-fi (odvozeno od pan, paní…)
 • Scifista : Jiné označení pro fana, někdy chápano jako aktivní člen fandomu.
 • Dinosaurus : Také scifista, ale dlouholetý člen (aktivní) fandomu, zavedený spisovatel a pod.

Tak to by byly ty nejzákladnější pojmy. S dalšími se seznámíte při setkání a rozhovory s kolegy scifisty na tom či onom conu, případně v debatě s některým z dinosaurů. Více se také můžete dozvědět v publikaci Kdo je kdo.

- Randalf -
[1998-02-26]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.