Černá ďura

Inspirováni polským Zlatým meteorem, rozhodli jsme se vyhlásit soutěž ČERNÁ ĎURA. Jak již název napovídá, nebude se jednat o příliš pozitivní záležitost, spíše naopak. Naším cílem je sestavit pořadí nejhorších počinů ve fandomu a sci-fi vůbec za uplynulý SFrok (tj. od Parconu do Parconu). Od roku 2010 tento interval upravujeme na kalendářní rok.

V této soutěži mohou uspět jen ti nejhorší a nejnemožnější lidé, a to převážně ve vztahu ke sci-fi a Fandomu vůbec. Černá ďura je totiž „ocenění“ pro nejhorší počin za uplynulý SFrok, to jest od Parconu do Parconu, respektive až do chvíle vyhlášení výsledků Proto se v nominacích mohly objevit a také se i objevily činy spáchané přímo na Parconech.

Kdo se může zúčastnit? Každý, kdo bude navržen. Princip nominace je velice jednoduchý: Na adresu randalf@randalf.cz pošlete e-mail, který bude obsahovat tři položky – kdo podává nominaci, koho (nebo co) nominuje a důvod nominace (onen negativní počin). Odporná porota vyhodnotí nominace a ta s největčí četností pravděpodobně zvízězí. Samotný akt vyhlášení výsledků probíhá na Parconu, případně jiném, příhodném conu nebo Poradě.

Od založení této anticeny byli oceněni:

Rok Vítěz Zásluhy
1997 Tom Lockenbauer Tunely kolem Classicu (čijaksetozrovnajmenuje) a spol.
1998 Václav Soukup Podivnosti v distribuci knih.
1999 Randalf Finanční nesrovnalosti na Parconu 99.
2000 Ikárie „Odporné“ a účelové recenze.
2001 Přemek Houžvička Zhoužvení Parconu 2001 a „činnost“ tiskového mluvčího Fandomu.
2002 Václav Semerád Porušení anonymity CKČ a následné aktivity.
2003 ČS Fandom Neschopnost a nerozhodnost při hlasování o pořadateli Parconu 2005.
2004 Richard Klíčník Dezorganizace Parconu 2004 a způsob vyhlašování cen Akademie SFFH 2005.
2005 Zdeněk Rampas Nevhodné veřejně pronesené hodnocení našich spisovatelů.
2006 Pořadatelé Parconu 2006 Kvalitní a prověřené ubytování na Parconu 2006.
2007 Pořadatelé Parconu 2007 Osobní spory a nedůstojný odchod pořadatelů při předávání cen Fandomu.
2008 Pořadatelé Parconu 2008 Nedostatečná paropagace Parconu a chyby v organizaci.
2009 Pořadatelé Parconu 2009 Nepoučení se z vlastních chybb z předchozího roku.
2010 ČS Fandom Zabití myšlenky modernizace Parconů.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.